VTC để tuột mất 23% thị phần về tay K+ và Truyền hình An Viên