ICTnews – Người dân ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam muốn mua đầu thu truyền hình số quảng bá (DVB-T2) phải mua online từ Hà Nội. Điều gì khiến các doanh nghiệp và đại lý lại e ngại không dám tung đầu thu truyền hình số vào thị trường này?