ICTnews - Trong năm 2014, thị trường truyền hình trả tiền chứng kiến những cuộc chạy đua giảm cước của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp và vệ tinh. Hiện có nhiều ý kiến đề xuất, năm 2015 Bộ TT&TT phải quản lý giá sàn dịch vụ truyền hình trả tiền tránh việc bán phá giá để cạnh tranh không lành mạnh.