VTC khẳng định không ngừng cung dịch vụ truyền hình số mặt đất như một số tờ báo đưa tin. Việc phát sóng quảng bá truyền hình số mặt đất vẫn tiếp tục được Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC duy trì theo chủ trương số hóa truyền hình của Chính phủ.