Thí điểm đặt hàng mua 30.000 đầu thu số cho người nghèo