Vi phạm trong quảng cáo, Đài truyền hình Vĩnh Long bị phạt 85 triệu đồng