Internet năm 2015 có thể gặp sự cố chỉ vì... 1 giây đồng hồ