Truyền hình vệ tinh DTH An Viên chính thức chuyển sang vinasat 2 từ 15/01/2015