ICTnews - Ngày 19/5/2015, tại Hà Nội, Công ty cổ phần truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB) sẽ chính thức ra mắt và khai trương phát sóng thử nghiệm truyền hình số mặt đất tại Hà Nội. Như vậy thị trường truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đã có 5 doanh nghiệp tham gia.