Đầu thu hd vtc có 3 gói HTV, SD VTC, HD VTC 3 gói này riêng biệt . nhưng chỉ
có model HD 05 và HD 05i mới gia hạn được gói SD VTC thôi nhé