Thuê bao bình quân truyền hình trả tiền Việt Nam thấp nhất trong khu vực