VTC năm thứ 2 có lãi từ dịch vụ truyền hình vệ tinh