Việt Nam đạt mật độ thuê bao di động 140 thuê bao/100 dân