ICTnews - Ngày 20/5/2015, VTV chính thức phát sóng quảng bá kênh VTV2 HD. Tính đến nay, VTV đã phát sóng quảng bá lên 4 kênh truyền hình HD bao gồm: VTV1 HD, VTV2 HD, VTV3 HD và VTV6 HD.