Bộ TT&TT chuẩn bị mua 530.000 đầu thu số DVB-T2 cấp cho hộ nghèo