SỬ DỤNG CHO CÁC ĐẦU THU MIỄN PHÍ DVB T2, THIẾT KẾ NHỎ GỌN, DỄ LẮP ĐẶT, BẮT SÓNG CỰC MẠNH MẼ