Truyền hình VTC tặng 6 tháng thuê bao cho khách hàng mới